Calculează amprenta de carbon!

DE CE TREBUIE SĂ CALCULEZI AMPRENTA DE CARBON!
 • Calcularea amprentei de carbon reprezintă o componentă importantă din strategia sau politica de CSR a companiei;
 • Conform Ordinului nr. 1938/2016 prin care se transpune Directiva 95/2014 a Uniunii Europene, raportarea non-financiară a devenit obligatorie începând cu acest an;
 • Calculul amprentei de carbon oferă o imagine de ansamblu asupra situaţiei consumului de energie şi resurse şi poate reprezenta punctul de plecare pentru implementarea unei strategii pentru reducerea emisiilor şi a costurilor implicit;
 • Dovediți că sunteți o companie responsabilă față de mediul înconjurător şi că sunteți transparent în privința emisiilor aferente activității pe care o desfăşurați. Această transparență demonstrează responsabilitatea asumată față de protecția mediului, ceea ce o să vă evidențieze pe piață în fața competitorilor;
ETAPELE MISIUNII: CALCULEAZĂ AMPRENTA DE CARBON

Pentru realizarea calcului amprentei de carbon, trebuie să parcurgem împreună câţiva paşi simpli:

1. Primul pas este întâlnirea cu persoanele responsabile cu strategia de CSR pentru prezentarea factorilor cheie ai proiectului;
2. Completați un chestionar intuitiv și rapid privind datele de energie și resurse consumate de companie în ultimul an;
3. Experții noștri de mediu vor calcula amprenta de carbon (Conform metodologiilor de calcul propuse de Protocolul de la Kyoto);
4. Întocmirea unui raport detaliat privind amprenta de carbon, care include sugestiile noastre pentru reducerea consumului și a emisiilor, specifice pentru activitatea pe care o desfășurați;
5. Alegeți proiectul verde pe care doriți să îl susțineți prin achiziționarea certificatelor de carbon (opțional, dacă doriți să compensați amprenta calculată);
6. Noi vă emitem certificatul de carbon neutralitate (opțional, se obține în urma compensării amprentei de carbon);

Vă oferim consultanță pentru comunicarea și promovarea angajamentului companiei de reducere a amprentei de carbon, ca parte a strategiei de responsabilitate socială.

BENEFICIILE MISIUNII: CALCULEAZĂ AMPRENTA DE CARBON
 • Creșterea prestigiului în relația cu clienții și alți stakeholderi.
 • Transparență în ceea ce privește responsabilitatea asumată față de mediu.
 • Introducerea în raportul de CSR a componentei care ține de protecția mediului.
 • Ușurință în implementarea și comunicarea unui asemenea proiect, care implică totodată și costuri relativ scăzute.
 • Obținerea unei imagini de ansamblu asupra consumului de energie și resurse.
 • Oportunitatea de reducere a emisiilor, și implicit a costurilor pe termen lung.
 • Un impact pozitiv din punct de vedere ecologic și social, prin îmbunătățirea calității vieții.
 • Obținerea unui certificat de carbon-neutralitate, recunoscut pe plan internațional (dacă se optează pentru compensarea amprentei de carbon).
 
CUM TE POȚI ALĂTURA MISIUNII?

 
 
 
 
 
 

ALTE PROIECTE: