Emisiile de carbon si fondurile europene

Uniunea Europeană consideră combaterea schimbărilor climatice că fiind o prioritate majoră. În acest sens, ea este dispusă să aloce cel puțin 20% din bugetul pentru perioada 2014-2020 către adaptarea la aceste schimbări și, mai important, stoparea lor. Concret, acești 20% înseamnă în jur de €180 miliarde.

Emisiile de carbon și schimbările climatice

Dioxidul de carbon este eliberat în atmosferă de fiecare dată când ardem combustibili fosili (gaz, cărbune, petrol). Prin circuitul dioxidului de carbon în natură, aceste emisii sunt re-absorbite de plante. Însă problemele apar atunci când emanăm carbon la o rată mai mare decât poate fi re-absorbit de către plante, mai ales dacă luăm în considerare despăduririle la nivel global din ultimii ani.

Efectul produs de acest exces de dioxid de carbon din atmosferă este creșterea temperaturii întregii planete (încălzirea globală). În tot acest timp, climatul are schimbări imprevizibile, de la inundații la secete, de la valuri de căldură la uragane violente. Este lesne de înțeles faptul că schimbările climatice pot fi diminuate prin limitarea emisiilor de carbon.

Drumul de la emisii în exces la aer curat

Limitarea emisiilor este ușoară pe hârtie, sau într-o conferință de presă, însă acțiunile propriu-zise sunt ceva mai dificile. Să luăm un exemplu la scară mică: un om de rând care se duce cu mașină personală la serviciu. Pentru a-și reduce amprenta de carbon cu 10%, ar trebui să renunțe la condus în favoarea mersului pe jos, sau a mijloacelor de transport în comun; să folosească numai becuri economice; să nu lase nimic în priză dacă nu este folosit; să colecteze deșeurile selectiv și să le recicleze; să aleagă aparate electrice ce au un consum de energie redus. Pare o schimbare destul de semnificativă a stilului de viață.

La nivel global, aceste modificări sunt mai greu de implementat, necesitând nu doar schimbări punctuale în modul de funcționare al industriilor, ci mai ales fonduri cu ajutorul cărora să se producă aceste schimbări. 


Soluția unui viitor respirabil

Cum spuneam mai sus, Uniunea Europeană consideră punerea în acțiune a unor planuri concrete de limitare a schimbărilor climatice că fiind de o importanță majoră. Acest lucru este reflectat clar în Programul LIFE, intrumentul de finanțare al EU pentru mediu, care a co-finanțat peste 4000 de proiecte, contribuind cu mai mult de €3.1 miliarde din 1992, când a fost înființat. Acest program va aloca €864 miliarde în perioadă 2014-2020 pentru co- finanțarea de proiecte inovative menite să ofere răspuns la problema schimbărilor climatice. Aceste fonduri vor complementa investițiile alocate din bugetul EU, prin adresarea unor nevoi specifice.

România se aliază și ea combaterii emisiilor de carbon și a schimbărilor climatice, dovedind astfel faptul că problemele de mediu sunt o prioritate și în țara noastră. Aceasta și-a asumat ca obiectiv pentru următorii ani ca totalul de energie produs să fie în proporție de 24% din surse regenerabile. Prin strategia națională pentru eficientă energetică, până în anul 2022, România va face o invesție de €5 miliarde atât pentru crearea unei economii cu emisii de carbon reduse, cât și pentru eficientizare energetică.

Alături de inițiativele Ministerului de Mediu mai sunt și organizațiile non-guvernamentale centrate pe dezvoltarea de proiecte de reducere a emisiilor de carbon prin proiecte locale (reîmpăduriri, colectearea deșeurilor, etc.), dar și prin proiecte dezvoltate cu ajutorul fondurilor europene dedicate luptei împotriva schimbărilor climatice.