Despre noi

Asociația ZeroCO2 a fost înființată în noiembrie 2014.

Considerăm că interesul faţă de mediul înconjurător este unul necesar, întrucât doar prin protejarea şi conservarea mediului în care trăim putem să asigurăm un viitor sustenabil. Din punctul nostru de vedere, un viitor sustenabil, înseamnă un viitor în care să dispunem de toate resursele necesare îmbunătăţirii vieţii noastre, dar şi cele necesare asigurării confortului în mediul înconjurător pe care ni-l dorim. Pe acest fundal a fost înfiinţată Asociaţia ZeroCO2.
Reducerea emisiilor de CO2 prin participarea la programele naționale destinate combaterii problemelor de mediu cauzate de schimbările climatice. Scopul acestor programe naționale este promovarea și educarea societății civile asupra beneficiilor obținute prin finanțarea cu certificate de carbon.
  • Susținerea și implementarea proiectelor verzi: energie regenerabilă, agricultură ecologică, reciclare, eficientizare energetică;
  • Susținerea proiectelor verzi prin compensarea amprentei de carbon;
  • Implementarea programelor de CSR (Responsabilitate Socială Corporatistă) în companiile din România pentru responsabilizarea agenților economici în ceea ce privește protecția mediului;
  • Educarea ecologică și informarea publicului cu privire la efectele schimbărilor climatice și importanța dezvoltării de proiecte verzi pentru estomparea acestora;
  • Proiecte legislative de mediu: introducerea recompensării prin certificate de carbon în Codul Silvic, etichetarea amprentei de carbon a ambalajelor pentru produsele din magazine;
  • Campanii de conștientizare axate pe reducerea consumului, reciclare și dezvoltarea unui stil de viață sustenabil (exemplu: transformarea diferitelor evenimente în evenimente carbon neutre sau eco-friendly).