Promovăm sustenabilitatea și securitatea energetică a țării

Topolog Wind Power Plant este un proiect pilot dezvoltat cu ajutorul Standardului CSG. Standardul CSG este un standard ușor de implementat întrucât a fost realizat cu scopul de a oferi producătorilor locali posibilitatea dezvoltării și menținerii producției de energie verde în România, prin eliberarea și comercializarea de credite de carbon pe piață voluntară. Totodată, standardul susține cauzele sociale și de mediu, întrucât întregul circuit financiar al proiectului vizează investițiile în proiecte de acest tip.

Vă putem asista indiferent dacă dețineți o turbină bazată pe energie eoliană, panouri solare, sau alte resurse de energie regenerabilă. Mai jos puteți citi despre noul nostru proiect care are un potențial ridicat și poate genera un impact pozitiv în regiunea în care va fi implementat.

Proiectul pilot Topolog Wind Power reprezintă primul proiect din România dezvoltat pe piața voluntară.

Activitatea proiectului va asigura energie curată prin folosirea resurselor de energie regenerabilă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea mediului, ajutând totodată la dezvoltarea economiei locale.

Proiectul pilot Topolog Wind Power se desfășoară în România și obiectivul acestuia este generarea de electricitate prin resurse eoliene și transmiterea acesteia în Rețeaua Electrică Națională.

Având în vedere faptul că, piața comercializării certificatelor de carbon este în fază incipientă în România, acest proiect contribuie la dezvoltarea și susținerea acesteia. Mai mult, proiectul accentuează beneficiile aduse dezvoltatorilor, factorilor economici, comunității și mediului.


Proiectul pilot Topolog Wind Power reprezintă un proiect ce promovează sustenabilitatea și securitatea energetică a țării, motivând în aceleași timp și pe producătorii de energie verde. Centrala eoliană are o putere instalată de 6 MW și generează anual, în medie, un număr de 594 de certificate de carbon. Având în vedere faptul că proiectul va fi dezvoltat pe o perioadă de 10 ani, se estimează că va produce în total 6000 de certificate de carbon.

Cel puțin 70% din profitul obținut prin credite va fi folosit în următoarele scopuri: creșterea gradului de conștientizare a schimbărilor climatice prin promovarea turbinelor eoliene și resurselor regenerabile, sprijinirea comunităților și a programelor de eficientizare energetică sau reîmpădurire a zonelor afectate de schimbări climatice în România.

Locație și descriere tehnică

Activitatea proiectului se va desfășoară în: Satul Făgărașul Nou,  Comuna Topolog, Județul Tulcea. Perioada de creditare pentru activitatea proiectului începe în 2011. Capacitatea centralei electrice eoliene este de 600 kw, iar electricitatea livrată anual către Rețeaua Electrica Națională este de aproximativ 930 Mwh. Turbina eoliană se află la o înălțime de 61.5 m față de sol.

Realizările proiectului

Proiectul pilot Topolog Wind Power va contribui la dezvoltarea sustenabilă astfel:

  • Reducerea exploatării combustibililor fosili, prin furnizarea de energie din surse regenerabile pentru a îmbunătăți modelul de consum al energiei existent ce se bazează pe combustibili fosili. De asemenea, va îmbunătăți securitatea energetică;
  • Promovarea dezvoltării economiei locale prin crearea de oportunități de angajare;
  • Contribuie la atingerea obiectivului național privind producerea de energie din surse regenerabile;
  • Reducerea emisiilor de poluanți asociați cu funcționarea centralelor termice bazate pe combustibili fosili, incluzând SO2, NOx  și praf, având astfel un impact pozitiv ecologic pe plan local.

Prin dezvoltarea activității proiectului se va contribui în mod real și cuantificabil la dezvoltarea sustenabilă a României în următoarele feluri:

  • Activitatea proiectului este în concordanță cu toate inițiativele ecologice locale și naționale: activitatea proiectului este compatibilă cu obiectivele setate prin Agenda Locală 21 – planul de dezvoltare sustenabilă a județului Tulcea. (Scopul planului: atragerea de noi investiții pentru explorarea surselor de energie regenerabilă);
  • Existența unei matrice naționale de producere de energie, ce se caracterizează prin stabilitate, operativitate și care implică costuri rezonabile, este esențială pentru dezvoltarea economică a oricărei țări. Bazându-se pe o matrice națională de generare de electricitate stabilă și prețuri accesible pentru energie, companiile pot avea o siguranță mai mare în privința investițiilor, în special în producție sau în alte domenii bazate pe energie.

În ceea ce privește protecția mediului, proiectul pilot Topolog Wind Power utilizează resurse regenerabile, astfel încât impactul asupra mediului este redus:

  • Referitor la schimbările climatice, comparativ cu alte surse de energie cu emisii reduse de carbon, turbinele eoliene au unul dintre cele mai scăzute impacturi asupra încălzirii globale, raportat la unitatea de energie electrică generată. În plus, turbinele eoliene nu emit dioxid de carbon, monoxid de carbon, dioxid de sulf, mercur, deșeuri radioactive, sau orice alt fel de poluant;
  • Emisiile de gaze cu efect de seră nu sunt asociate cu funcționarea turbinelor eoline;
  • Unitățile de generare a energiei eoliene, pe lângă faptul că utilizează surse regenerabile de energie, nu au aproape niciun efect negativ asupra mediului, în special prin raportare la efectele produse de centralele tradiționale bazate pe combustibili fosili.

Mai multe despre Standardul CSG aici: http://csgstandard.com/en/

Documentele proiectului: