Project Description

Știați că toate firmele au o obligație legală privind gestionarea deșeurilor din organizație? Da, toate firmele, chiar dacă nu vă numărați printre marii poluatori sau operatori industriali.
Conform Anexei 1 la Legea nr. 211/2011, orice persoană fizică sau juridică din România poate fi producător sau deținător de deșeuri. Vă prezentăm mai jos definițiile termenilor, așa cum apar în textul legislativ:

DEȘEU – orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;

PRODUCĂTOR DE DEȘEURI – orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;

DEȚINĂTOR DE DEȘEURI – producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acstora.

Chiar dacă aruncăm o simplă hârtie la coș, aceasta este un deșeu, ceea ce ne califică automat ca și producător de deșeuri. Astfel, avem numeroase obligații instituite de legislație, iar neregulile din domeniu se sancționează cu amenzi de până la 40.000 de lei (da, ați citit bine).

color-196291_960_720Aruncați o simplă hârtie la coș? Hârtia respectivă constituie un deșeu, deci sunteți producător de deșeuri. Iar în această calitate aveți numeroase obligații instituite de o legislație foarte stufoasă, care sancționează neregulile în domeniu cu amenzi de până la 40.000 de lei. Iată câteva obligații importante pentru fiecare dintre noi:

 • Suntem obligați să numim un responsabil cu managementul deșeurilor care să fie instruit în acest sens (în caz contrar, amendă între 15.000 – 30.000 lei);
 • Sutem obligați să clasificăm deșeurile pe care le producem, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deșeuri (în caz contrar, amendă între 15.000 – 30.000 lei);
 • Sutem obligați să valorificăm deșeurile și să colectăm separat deșeurile din hârtie, plastic, metal și sticlă (amenda 20.000 – 40.000 lei);
 • Sutem obligați să predăm separat deșeurile din baterii și acumulatori în vederea reciclării acestora (amenda 5.000 – 7.500 lei);
 • Sutem obligați să colectăm separat, să stocăm și să predăm uleiurile uzate în vederea reciclării (amenda 7.500 – 10.000 lei);
 • Sutem obligați să avem contract cu un colector autorizat pentru fiecare dintre categoriile de deșeuri pe care le generăm;
 • Sutem obligați să menținem evidența lunară a deșeurilor ( chiar dacă este zero) și să depunem un rapoart anual centralizator la Agenția de Protecția Mediului de care aparținem;
 • În cazul în care desfășurăm activități de tratare a deșeurilor, suntem obligați să păstrăm evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani (amendă între 15.000 – 30.000 lei);

Pe lângă toate acestea, avem interdicții legale privind:
• abandonarea deșeurilor (amenda 20.000-40.000 de lei);
• eliminarea deșeurilor din baterii amestecate cu cele menajere (amenda 25.000-30.000 de lei);
• eliminarea deșeurilor electrice prin depozitare finală (amenda 5.000-10.000 de lei).

Și asta nu este tot: sancțiunile pot însemna și închisoare de la 6 luni la 5 ani, potrivit articolul 63 din Legea 211/2011.

Conform legislației din România avem obligația de a întocmai mai multe tipuri de raportări care țin de protecția mediului, în funcție de specificul de activitate:

 • Registrul de Evidență a Gestiunii Deșeurilor;
 • Raportări către Agenția pentru Protecția Mediului pentru: deșeuri, ambalaje, substanțe toxice și periculoase, poluanți în aer, apă și sol;
 • Raportări PRTR (Registrul Poluanților Emiși și Transferați);
 • Raportări către Apele Române;
 • Raportări către Administrația Fondului pentru Mediu.

Aceste raportări au termen maxim de predare stabilit de lege și nedepunerea lor în termenul legal atrage amenzi din partea Gărzii de Mediu. Se sancționează cu amendă de la 3.000 la 7.500 de lei, conform art. 9 din HG 856/2002, absența evidenței gestiunii deșeurilor, înscroerea de date incorecte în evidența gestiunii deșeurilor, neutilizarea codurilor deșeurilor prevăzute în anexa 2 pentru evidența gestiunii deșeurilor, precum și netransmiterea către autorități a evidenței gestiunii deșeurilor.

Încheiem prin a pune accent pe faptul că aceste mențiuni fac referire atât la persoanele juridice, cât și la cele fizice.

Sursa